alldom alldom alldom alldom

Unia Europejska

W związku z realizacją naszego projektu RPWP.01.05.02-30-0149/15 pt. „Ekologiczne wydruki nową ofertą firmy ALLDOM w Kaliszu dzięki zakupowi innowacyjnej maszyny”, Firma Alldom s.c .Dorota i Albert Siegień zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia ofert dotyczących zapytania ofertowego na dostawę/zakup 1 sztuki, nowej fabrycznie drukarki typu UV MIMAKI model JFX200-2513 lub innej o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazany model, oraz dostawy do siedziby Zamawiającego w Kaliszu ul Częstochowska 189, instalacja oraz przeszkolenie z obsługi drukarki (zgodnie z parametrami określonymi w Zapytaniu Ofertowym) Firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową i gwarancyjną i uzyskała najwyższą ilość punktów jest firma:

REPROGRAF S.A .
Adres: ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa
NIP : 527-22-63-265
Oferta cenowa: cena netto 269 620,00 zł , gwarancja 18 miesięcy

Dziękujemy wszystkim firmom które złożyły ofertę.
Alldom s.c. Dorota i Albert Siegień

Przedsiębiorstwo Alldom s.c. Dorota Albert Siegień zwana dalej Alldom s.c realizuje projekt pt. „Ekologiczne wydruki nową ofertą firmy ALLDOM w Kaliszu dzięki zakupowi innowacyjnej maszyny” dofinasowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2

Cel projektu – zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zastosowanie nowe ekologicznej technologii wydruków

Przedmiot projektu:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dostawcy drukarki, umowa kupna, montaż w siedzibie Alldom s.c. na Częstochowskiej 189, szkolenie pracowników. Dostawa dotyczy zakupu 1 sztuki, nowej fabrycznie drukarki typu UV MIMAKI model JFX200-2131 lub innej o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazany model, do siedziby Zamawiającego w Kaliszu ul Częstochowska 189 oraz przeszkolenie z obsługi drukarki właściciela i 3 pracowników Przedmiot zamówienia nie może mieć gorszych parametrów technicznych w tym innej powierzchni pola roboczego od opisu przedmiotu zamówienia w załączonej dokumentacji.

Wybór wykonawcy dostawy urządzenia
Zapytanie ofertowe

 

 Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress